Een praktijkvoorbeeld van de aflossingsvrije hypotheek en hoe het ook anders kan!

Een praktijkvoorbeeld van de aflossingsvrije hypotheek en hoe het ook anders kan!

16-10-2018

Aflossingsvrije hypotheek volledig onder de aandacht! Vaak levert een investering in de spaarhypotheek meer voordeel op.

In de media is veel aandacht voor de aflossingsvrije hypotheek. De overheid moedigt aan om voortijdig af te lossenDe focus ligt volledig bij de aflossingsvrije hypotheek.  Maar er is meer mogelijk, het kan ook anders! Onderstaand praktijkvoorbeeld laat dat zien. 

Een klant heeft een spaarhypotheek gecombineerd met een aflossingsvrije hypotheek. Totale hypotheek € 250.000, = waarvan € 150.000, = spaarhypotheek. De klant wil € 15.000, = gaan aflossen. De eerste gedachte is om dit geld te gebruiken ter aflossing van de aflossingsvrije hypotheek. De jaarlijkse besparing bij een rente van 4% bedraagt bruto € 600, =. De klant vindt dit erg marginaal en komt daarom met mij in gesprek. Ik geef aan dat de optie bestaat om deze € 15.000, = als extra storting te doen in de spaarhypotheekpolis. Het effect hiervan is dat de looptijd van de spaarhypotheekpolis aanzienlijk wordt verkort. In dit voorbeeld is het een inkorting van de looptijd van 3,5 jaar. Het bruto voordeel hiervan is € 39.249, =. Dit afgezet tegen het voordeel van de aflossingsvrije hypotheek welke in totaal € 6.600, = bedraagt. De uiteindelijke keuze laat zich raden.

Als op termijn de spaarhypotheek volledig afgelost is, is er genoeg liquiditeitsruimte om jaarlijks te gaan aflossen op de aflossingsvrije hypotheek. Daarnaast blijkt uit de analyse dat er voldoende pensioeninkomen is om ook op de lange termijn de hypotheeklasten te blijven betalen.

Uit dit voorbeeld blijkt dat een andere kijk ook andere mogelijkheden kan bieden. Ik denk graag met je mee, samen komen we tot de ideale oplossing. Omdat BestKees geen producten adviseert, sta ik volledig naast jou. Jouw Case verdient het beste financiële advies!